Time: Mon
May 20
Tue
May 21
Wed
May 22
Thu
May 23
Fri
May 24
Sat
May 25
Sun
May 26
08:00              
08:30              
09:00         eagius    
09:30         ...    
10:00              
10:30              
11:00              
11:30              
12:00              
12:30              
13:00              
13:30              
14:00 eagius bronsin ecau eagius eagius    
14:30   ... ... ...      
15:00   ... ...        
15:30   ...          
16:00   ...          
16:30   ...          
17:00              
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
Confocal sans assistance BiPhoton avec assistance Confocal avec assistance BiPhoton sans assistance

  BiPhon